آخرین خبرها

ضعف بدن و راهکار درمانی با پختن گوشت با شیر بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

هوالشافی

✍ احساس ضعف در هر جای بدن

✳کسانی که در قلب و یا هرجای بدن خود احساس ضعف میکنند گوشت میش که با شیر پخته و مهرّا  شده است بخورند که در این صورت هر بیماری و ناراحتی از بند بند تن آنان بیرون می رود، بدن نیرو میگیرد و لثه ها استحکام می یابد

🐑گوشت گوسفند با شیر علاوه بر فوایدی که برای بدن دارد مقوی نیروی جنسی است و هر گاه کسی نیروی جنسی اش بر مرام باشد، سلامتی اش بر قرار می باشد

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺