آخرین خبرها

مزاج رویاها و خواب ها بر مبنای طب سنتی

🔰بسم الله الرحمن الرحیم🔰

📝موضوع تدریس: انواع رویا برحسب مزاج

🔶 مدرس: استاد خطیری

⚜مزاج رویا:👇

☢ صفراویها :👇

👌خواب چیزهای زرد ، آتش ، حرارت ، پرواز نمودن ، سوختن ، حمله نمودن شیر و حیوانات درنده .

🔴 دمویها :👇

👌خواب چیزهای سرخ ، خون ، خونریزی.

⚫️ سوداویها :👇

👌خواب چیزهای سیاه ، سیاهی وتیرگی ، شخص سیاه پوش ، حمله مار یا فیل سیاه ، جاهای تنگ و تاریک ، سیاه شدن رنگ بدن ، خوردن چیز سیاه ، دفع فضولات سیاه ، خواب شخص یا چیزی سیاه هولناک بر او افتاده  و او را خفه میکند .

⚪️ بلغمیها :👇

👌خواب چیزهای سرد و مرطوب مثل آب ، دریا، نهرها ، باران ،برف ، یخ ، تگرگ ، در آب غوطه خوردن و غرق شدن ، آب بسیار آشامیدن ویا قی کردن .

🔘 بلغم عفن :👇

👌آبهای کثیف ومتعفن فاسد به الوان مختلفه ، کرمها مانندهزار پاو خراطین.

موفق و سربلند باشید.🌹

لطفا نشر دهید.
ارتباط با مدیر

@nafas_art
https://t.me/ostadkhatiri