آخرین خبرها

نیروی جنسی و تقویت آن با زردک بر مبنای طب سنتی

✅ مربای زردک، موثر برای افزایش نیروی جنسی

مصرف این مربا (هویج) جهت تصفیه و بازکردن صدا، پاکسازی ریه، منع ریزش نزله، سرفه، ضعف معده و جگر، بدی هضم، و ضعف قوای جنسی بسیار مؤثر است.
مربای جزر به غایت مبهی (افزاینده قوای جنسی)، و مقوی احشا و رحم و هاضمه است.

دستور تهیه مربای زردک در لینک زیر:
🌐 goo.gl/xQtRXT

🍎 طبایع، طب سنتی برای همه!
🆔 @tabaye_channel