آخرین خبرها

آنتی بیوتیک گیاهی با شلغم و عسل در طب سنتی

💊💊💊#آنتی_بیوتیک_خانگی_بسازید🍃🏵

داخل #شلغم را خالی کنید و در فضای خالی شده عسل بریزید !

③ساعت بعد، شلغم آب انداخته و معجون حاصل یکی از بهترین و #قوی ترین داروهای سرماخوردگی است