آخرین خبرها

چای سیاه و سبز و مضرات آنها بر مبنای طب سنتی

#چای‌نخورید‼

□خوردن چای به طور مداوم باعث:

● خشکی روده و معده
● خشکی سر و سرد شدن مغز
● بیماری‌های کبدی
● استسقاء
● گرفتگی عضلات
● و کمبود آهن می‌شود

@tebiranii *