آخرین خبرها

اسپرم و زیاد شدن آب منی با پیاز و عسل بر مبنای طب سنتی

#موردتوجه‌آقایان

#ازدیاد منی واسپرم

⭕️آب پیاز را بگیرید و آن را بجوشانید تا غلیظ شود سپس۲برابر آن عسل بریزیدوباهم خوب مخلوط کنید
هر روز صبح ۱ قاشق مصرف کنید
به خواست خدا مشکلتان درمان خواهد شد.

@tebiranii *