آخرین خبرها

هسته خرما داروی ضد سنگ مثانه بر مبنای طب سنتی

#خرما
🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂
کسانی که می خواهند سنگ مثانه شان خرد شود از دم کرده آن استفاده کنند(دم کرده هسته خرما) دم کرده آن بسیار قابض است و کسانی که یبوست دارند سعی کنند در هنگام استفاده از دم کرده خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده کنند.
@tebiranii