آخرین خبرها

سس های کارخانه ای عامل مرگ تدریجی

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️✔️ #سس_مایونز حاوی مواد نگهدارنده
«سربات پتاسیم و بنزوات سدیم»است که هر دو سرطان ‌زا هستند.
🔵 متخصصان تغذیه معتقدند مصرف دراز مدت آن نوعی خودکشی تدریجی محسوب می شود.
🍁 @ravazadeh 🍁