آخرین خبرها

کودکان و روش رشد آنها بر مبنای طب سنتی

#معجون_رشدکودکان

شبها انجیر را در مخلوط عرق های زیر
خیسانده و کودک صبح ناشتا میل کند:

💠عرق یونجه
💠عرق بیدمشک

‌‌⇦مفید برای:
️کم خونی
◽️رشد کودک
◾️افزایش وزن

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿◾