آخرین خبرها

حمام و تدبیرش در طب سنتی

🚿 در تدبیر حمام گرفتن – بخش دوم

️#حمام از جهت هوایش گرم و به سبب آبش سرد کننده بدن است.

🛁 فضای نخستین آن (سربینه حمام) سرد و تر، خانه دوم (مقصود راهرویی است که در حمام های قدیم سربینه را به گرمخانه متصل می کرده است ) گرم و تر و صحن سوم ( گرمخانه) گرم وخشک کننده است. ️بهتر است که در هر صحنی از صحنه های حمام، آب متناسب با آن فضا استعمال نمایند و در صحن گرم، آب سرد و در صحن سرد، آب بسیار گرم استعمال نکنند؛ زیرا سبب بروز گزگزه می شود.

🛁 ناشتا حمام رفتن، پوست را خشک می کند و با شکم پر بدن را گرم و به علت جذب غذا به ظاهر بدن موجب چاقی و بروز سده ها می شود .

✔️ پس بهتر است باشکم خالی و یا شکم پر حمام نگیرند.

🛁 در حمام لازم است از خوردن و آشامیدن احتراز کنند، چه این کار به علت گشادگی رگ ها موجب سرعت نفوذ غذای هضم نگشته به دورترین نقطه اعضای بدن می گردد.

🛁 زیاد در حمام ماندن، موجب ریختن فضولات در اعضای ضعیف بدن و سبب سستی جسم، آسیب عصب، تحلیل حرارت غریزی و کم اشتهایی نسبت به طعام و باه می شود؛ بلکه بطور کلی حمام گرفتن موجب بروز همه این عوارض است .

📘 منبع: قانونچه در طب، ص۷۷، تالیف محمودبن محمدبن عمر چغمینی

🎯 برگرفته از:
🌐 ravazadeh.com

✅ کانال رسمی حکیم دکتر روازاده
🆔 sapp.ir/ravazadeh

➡️ http://t.me/joinchat/AAAAADwUOa6m6F-zvjncnw📌