آخرین خبرها

بومادران گیاهی برای رفع خونریزی زنانه و رفع التهابات معده و دفع بوی بد پاها

گیاه #بومادران

️دمکرده یا عرق بومادران رافع خونریزی های زنانگی است

▪️دمکرده بومادران التهابات معده را درمان میکند

▫️پاشیدن پودر بومادران داخل کفش بوی بد پا را از بین میبرد

🌿 @TebbolAeme 🌿▫