آخرین خبرها

مزاج دموی و راهکارهای مقابله

🔹مسکن های مزاج خون

🔺سیب
🔺برگ چغندر
🔺انار شیرین
🔺کاسنی
🔺شاتره
🔺عسل کنار و ترنجبین
🔺آب انار، آب زرشک
🔺عناب
🔺شاه توت
🔺ذغال اخته
🔺سماق

eitaa.com/joinchat/997392393C130b75b7b2

#کپی_با_لینک_و_صلوات