آخرین خبرها

سبزی ترخون داروی خونریزی لثه و زخم دهان

✳✳🍀🍀🍀🍀🍀🍀💊
💠 #ترخون

برای جلوگیری از خونریزی لثه‌ و التیام زخم‌های دهان بسیار مفید است

❣️این سبزی به دلیل وجود “اوژنول” باعث تسکین درد دندان می شودو دهان را خوشبو می‌کند.
🌿 @TebbolAeme 🌿👌