آخرین خبرها

دندان قروچه کودکان و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊دندان قروچه کودکان
با گرم کردن مغز و ضماد روغنهای گرم مثل بادام تلخ و یا سیاهدانه و یا کنجد ارده به کل سرکودک و یا خوردن جوانه گندم در قالب سوپ و دوری از تغذیه سرد
استاد خیراندیش