آخرین خبرها

مزاج صفراوی و و تاثیرات آن بر بدن بر مبنای طب سنتی

#کنش‌پنداری‌ورفتاری‌افرادصفراوی

باهوش، زیرک، تیزبین، حسّاس، حسود، آینده نگر، گاهی خیالباف، حاضرجواب، بازیگوش، متهوّر، کلّه شق و یکدنده هستند.
🌸 از حافظه و قدرت یادگیری بالایی برخوردارند و مطالب را سریع درک می کنند.
🌹تحریک پذیر هستند و زود عصبانی و مضطرب می شوند امّا زود هم عصبانیتشان فروکش می کند. دارای استعداد خشونت، پرخاشگری و بدخلقی هستند و گاهی باعث رنجش دیگران می شوند.
🌷تند و تیز و بی قرار، عجول و نامنظمند. این بی قراری در محیط گرم تشدید می شود. این بی قراری به حدّی است که اخلاق گنجشکی پیدا می کنند و دائم از این شاخه به آن شاخه می روند و مکرّرا کارها را نیمه کاره رها می کنند یا از کار شانه خالی می کنند.
🥀برون گرا و دارای روابط اجتماعی قوی هستند. سر آنها کلاه نمی رود.
🌻مانند آتش که زود شعله می کشد و زود فرومی نشیند، نوسان خلقی و رفتاری زیادی دارند. گاهی علاقمند به ادبیات گاهی، علاقمند به ریاضی؛ گاهی عاشق، گاهی فارغ؛ گاهی بااراده، گاهی سست؛ گاهی پرانرژی، گاهی کم انرژی؛ گاهی پر جرات، گاهی آرام؛ گاهی سخاوتمند و گاهی بخیل هستند. به همین دلیل، دارای استعداد معنوی مقطعی هستند.
شجاع، محکم و استوار هستند و برای شغل هایی مانند سربازی و جنگاوری مناسبند.
❄خواب:
🌳خوابشان کم، سبک و همراه با آشفتگى است. رنگ های زرد، آتش و جنگ و ستیز در خواب هایشان زیاد دیده می شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⬅کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┏━━━✨🌷✨ ━━┓
🌷 @tebiranii 🌷
┗━━━✨🌷✨ ━━┛🌺

#کنش‌کرداری‌افرادصفراوی

بسیار پر انرژی و پر تحرک هستند.
☀در کارها چالاک، سریع و عجول هستند.
⭐پیوسته، سریع و بلند صحبت می کنند و پرحرفی می کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⬅کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┏━━━✨🌷✨ ━━┓
🌷 @tebiranii 🌷
┗━━━✨🌷✨ ━━┛⚡