آخرین خبرها

نوشابه گازدار و کاهندگی اسپرم و مشکلات نعوظ

⛔⛔⛔⛔⛔
مردانی که به خوردن نوشابه های گازدار رنگی عادت دارند،

■علاوه بر مشکلات نعوظ جنسی ،
■👈حدود ۳۰% اسپرم کمتری دارند و عنقریب توانایی جنسی خودرا ازدست میدهند
◾👈مصرف دلستر و ماالشعیر کارخانه ای درکاهش نعوظ و سردی کلیه بی نظیراست
👈