آخرین خبرها

سبزی شاهی محاسن و معایب ان برمبنای طب اسلامی وسنتی درباره پوست

امام صادق ع فرمودند هرکس شب هنگام سبزی تره تیزک ( همان سبزی شاهی لغت نامه دهخدا) بخورد ٬ رگ جذام به بینی او حمله کند و چون شب بخوابد ٬ خون دماغ شود

منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام نوشته ایت الله ری شهری ص ۲۶۳ باب جذام

? سبزی شاهی :

گرم و خشک ، باز کننده عروق ، شتشو دهنده مجاری کبد و طحال ، خرد کننده سنگ کلیه ، مضر شدید برای افراد کهنسال که عاملی برای تولید آب مروارید و آب سیاه است ، محرک نیروی جنسی ، محرک جماع ، اسپرم ساز ، مضر برای مزاج گرم ها ( صفراوی ها ) ، محلل هاضمه ، مصرف شب هنگام مضر .

تره تیزک ( یا شاهی ) دارای مزاجی گرم و خشک و درجه حرارت ۲ و ۱ بوده و مصلح آن کاسنی ، خرفه و سرکه میباشد .

 مضرات سبزی شاهی :

زیاده روی در مصرف آن برای گرم مزاج ها مضر است