آخرین خبرها

پیاز رافع سرماخوردگی و تصفیه هوای ناسالم محیط بر مبنای طب سنتی

🔴اگر سرما خورده اید🤒چند پیاز را برش داده و در نقاط مختلف خانه قرار دهید⁉️

✅پیاز مانند یک دستگاه تصفیه هوا میکروب زداست و از ابتلای سایر اعضای خانواده به این بیماری جلوگیری میکند🤔

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯