آخرین خبرها

چای های سالم ایرونی بر مبنای طب سنتی را بشناسیم

?چای سیاه (هندی انگلیسی)نخوریم پس چی بخوریم؟!?

 پاسخ ما:

?چای گل گاوزبان وسنبل الطیب

?چای زیرفون

?چای بادرنجبویه

?چای بادرنجبویه و زیرفون

?چای به لیمو وزیرفون

?چای دارچین

?چای زنجبیل

?چای زعفران

?چای نعناع

?چای پونه

?چای چلتوک برنج

?چای گلپر

?چای کوهی

?چای میوه نسترن

?چای بابونه

?چای به لیمو

?چای آویشن

?چای اکلیل کوهی

?چای گزنه

?چای مرزنجوش

?چای ریوند چینی

?چای استخودوس

?چای فلوس

?چای زیره سیاه

?چای بهار نارنج

?چای برگ درخت به

?چای افتیمون

واقعا چه دستهایی، مردم ایران را به خود تحریمی این همه دمنشوش بومی و مفید رسانده است؟

?تغییر را از همین امروز آغاز کنیم?

@antibioterorism