آخرین خبرها

چای های سالم ایرونی بر مبنای طب سنتی را بشناسیم

🍀چای سیاه (هندی انگلیسی)نخوریم پس چی بخوریم؟!🍀

 پاسخ ما:

🍀چای گل گاوزبان وسنبل الطیب

🍀چای زیرفون

🍀چای بادرنجبویه

🍀چای بادرنجبویه و زیرفون

🍀چای به لیمو وزیرفون

🍀چای دارچین

🍀چای زنجبیل

🍀چای زعفران

🍀چای نعناع

🍀چای پونه

🍀چای چلتوک برنج

🍀چای گلپر

🍀چای کوهی

🍀چای میوه نسترن

🍀چای بابونه

🍀چای به لیمو

🍀چای آویشن

🍀چای اکلیل کوهی

🍀چای گزنه

🍀چای مرزنجوش

🍀چای ریوند چینی

🍀چای استخودوس

🍀چای فلوس

🍀چای زیره سیاه

🍀چای بهار نارنج

🍀چای برگ درخت به

🍀چای افتیمون

واقعا چه دستهایی، مردم ایران را به خود تحریمی این همه دمنشوش بومی و مفید رسانده است؟

🛐تغییر را از همین امروز آغاز کنیم🛐

@antibioterorism