آخرین خبرها

شیردهی مادران به نوزاد بدون استفاده از عطر و اسپری

🌺مادر باید در زمان شیردهی به نوزاد از استفاده کردن هرگونه عطر و اسپری خودداری کند زیرا نوزاد به بوی مادر عادت می کند و هر تغییری او را آشفته کند.

🍃 @ravazadeh 🍃