آخرین خبرها

مزاج بلغم و نشانه های آن بر مبنای طب سنتی

نشانه‌های غلبه بلغم

?سفیدی، نرمی و سردی پوست بدن (مانند مردم اروپا)، دیرهضم شدن غذا، آروغ ترش زدن، میل بسیار به خواب داشتن.

?جاری شدن آب از دهان، رقیق بودن آب بینی، کم حواسی، زیادی ادرار،سستی و بی حالی.

?بی حس بودن بدن، سفید شدن موی سر و ریزش آن قبل از موعد پیری، درد معده و درد پشت.

?گرفتگی ماهیچه های پشت، کمر درد، گردن درد، پادرد، نقرس، فلجی، لک و پیس.

?به وجود آمدن لک سفید در چشم، ضعف بینایی، تنگی نفس، طپش قلب.

@Farsna