آخرین خبرها

کیست کلیه و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

پرسش:

برای کیست آبدار کلیه که تا کنون دوبار آب آن را کشیده ام ولی هنوز خوب نشده باید چکار کنم و چه چیز مصرف کنم؟

 پاسخ :

از غذاهای بلغم­زا استفاده نکنید.

هر روز جوشانده رازیانه و انیسون (از هر کدام یک قاشق) یک لیوان میل نمایید.

?منبع: کتاب پرسش و پاسخ حکیم دکتر روازاده

? https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa46bxEwOo1zCg