آخرین خبرها

روغن زیتون داروی مفاصل درد و سیاتیک و ضد بلغم و دفع م و اندوه بر مبنای طب سنتی

✅روغن زیتون؛خاصیت تسکین دهنده درد مفاصل وسیاتیک دارد.😍

✅و همچنین زیتون، بلغم 👻را می برد پی ها را محکم می نماید،اخلاق را خوب می کند😇نفس را پاک می گرداند🤗 وغم را می زداید😃

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯