آخرین خبرها

خودارضایی یا ازدواج با کف دست و استفتائات پاسخ مقام معظم رهبری

#_استفتائات_امام_خامنه_ای_مدظله_العالی

?س ۸۹۷: آیا خود ارضایی در صورتی که به حد خروج منی نرسد، باز حرام است؟

✅ ج: آری حرام است؛ ولی غسل بر او واجب نمی شود.

https://telegram.me/joinchat/CX2AXz7uKo5aGuDpHQQDKA