آخرین مطلب

پدیده بیولوژیکی (سارکوپنیا) که در سنین پیری در انسان ظاهر می شود چیست؟*

🔕🔕🔕🔕🔕پدیده بیولوژیکی (سارکوپنیا) که در سنین پیری در انسان ظاهر می شود چیست؟*

سارکوپنی از دست دادن توده عضلانی و قدرت اسکلتی در نتیجه افزایش سن است.
وضعیت وحشتناکی است.
بیایید سارکوپنیا را کشف کنیم!

 1. برای ایجاد عادت ایستادن… فقط ننشین! …و اگر می توانید بنشینید دراز نکشید!
 2. اگر سالمندی مریض شد و در بیمارستان بستری شد، از او استراحت بیشتری نخواهید، یا دراز بکشد و استراحت کند و از رختخواب خارج نشود!
  دراز کشیدن به مدت یک هفته حداقل ۵ درصد از توده عضلانی را از دست می دهد!
  و پیرمرد نمی تواند عضلات خود را بازیابی کند! معمولا بسیاری از سالمندانی که دستیار استخدام می کنند سریعتر عضله خود را از دست می دهند!
 3. سارکوپنی از پوکی استخوان وحشتناک تر است!
  با پوکی استخوان، فقط باید مراقب باشید که زمین نخورید، در حالی که سارکوپنی نه تنها کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه باعث افزایش قند خون به دلیل توده عضلانی ناکافی می شود!
 4. سریعترین از دست دادن آتروفی عضلانی در عضلات پاها است!
  زیرا زمانی که فرد نشسته یا دراز کشیده است، پاها حرکت نمی کنند و قدرت عضلات پاها تحت تاثیر قرار می گیرد… این موضوع اهمیت ویژه ای دارد! شما باید مراقب سارکوپنی باشید! بالا و پایین رفتن از پله ها…دویدن و دوچرخه سواری همگی ورزش های عالی هستند و می توانند حجم عضلانی را افزایش دهند! برای کیفیت زندگی بهتر برای همه در دوران پیری… حرکت کن… ماهیچه هایت را هدر نده!! پیری از پاها شروع می شود! پاهای خود را فعال و قوی نگه دارید!! ▪️ با افزایش سن و پیری روزانه، پاهای ما باید همیشه فعال و قوی بمانند. ▪️اگر فقط ۲ هفته پاهای خود را حرکت ندهید، قدرت واقعی پای شما ۱۰ سال کاهش می یابد.
  بنابراین ورزش منظم مانند پیاده روی بسیار مهم است. پاها نوعی ستون هستند که تمام وزن بدن انسان را تحمل می کنند.

  هر روز پیاده روی کنید. جالب اینجاست که ۵۰ درصد استخوان ها و ۵۰ درصد ماهیچه های یک فرد در پاها هستند.
  آیا تو داری راه میروی بزرگترین و قوی ترین مفاصل و استخوان های بدن انسان نیز در پاها یافت می شود. ۷۰ درصد فعالیت انسان و انرژی سوزی در زندگی انسان توسط دوپاها انجام می شود.
 • پا مرکز حرکت بدن است *.
  ▪️ هر دو پا با هم شامل ۵۰ درصد اعصاب بدن انسان، ۵۰ درصد رگ های خونی و ۵۰ درصد از خونی است که در آنها جریان دارد.
  پیری از پا به بالا شروع می شود
  ▪️ * ورزش پاها حتی بعد از هفتاد و هشتاد سالگی هم هیچ وقت دیر نیست *
  ▪️ حداقل ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در روز پیاده روی کنید تا مطمئن شوید که پاهایتان به اندازه کافی ورزش می کنند و از سالم ماندن عضلات پایتان مطمئن شوید.