آخرین مطلب

سالمندان و صدها روش برای سالمسازی آنها بر مبنای طب سنتی

🍏 تدابیر سالمندان در طب ایرانی 🍏

🌿 بهترین مکان برای نگه‌داری سالمندان جاییست که هوای تازه با اعتدال بهاری داشته باشد، از نگهداری سالمندان در مکان‌های با هوای بسته باید پرهیز گردد.
🌿 بهترین ورزش پیاده روی است، اگر امکان پیاده روی نبود، تاب سواری یا ماساژ معتدل (در زمان و شدت) توصیه می شود.
🌿 نیاز به خواب در سالمندان کاهش می‌یابد، برای افزایش کیفیت خواب شبانه توصیه می‌شود ساعت به رختخواب رفتن منظم و قبل از نیمه شب باشد و رختخواب نرم و گسترده باشد، مالیدن روغن بنفشه در پایه بادام شیرین به اطراف سوراخ‌های بینی و خوردن چند برگ کاهو داروهای خواب‌آور ساده هستند.
🌿 وجود اندکی یبوست (اجابت مزاج یک روز در میان) در سالمندی طبیعی تلقی می‌شود، بهترین ملینات انجیر، مویز، روغن زیتون هستند.
🌿 دمای فضای حمام و آب مورد استفاده برای شست و شوی بدن سالمندان باید گرم‌تر از افراد جوان باشد.
🌿 توصیه می‌شود سالمندان به تنهایی زندگی نکنند، صحبت کردن و ملاقات مکرر فرزندان و آشنایان با فرد سالمند خود از عوامل مهم تقویت روحیه و جلوگیری از افسردگی می‌باشد.

ادامه تدابیر سالمندان را در سایت سلامتکده معصومیه (https://salamatkadeh.muq.ac.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C) بخوانید.

تدابیر_سالمندی

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏

سلامتکده طب سنتی ایرانی معصومیه
@salamatkadeh_official

////////////////////////////////////////

روز دوم از هفته سلامت: سالمندی سالم 🍏 تدابیر سالمندان در طب ایرانی 🍏

🌿 بهترین مکان برای نگه‌داری سالمندان جاییست که هوای تازه با اعتدال بهاری داشته باشد، از نگهداری سالمندان در مکان‌های با هوای بسته باید پرهیز گردد.
🌿 بهترین ورزش پیاده روی است، اگر امکان پیاده روی نبود، تاب سواری یا ماساژ معتدل (در زمان و شدت) توصیه می شود.

🌿 نیاز به خواب در سالمندان کاهش می‌یابد، برای افزایش کیفیت خواب شبانه توصیه می‌شود ساعت به رختخواب رفتن منظم و قبل از نیمه شب باشد و رختخواب نرم و گسترده باشد، مالیدن روغن بنفشه در پایه بادام شیرین به اطراف سوراخ‌های بینی و خوردن چند برگ کاهو داروهای خواب‌آور ساده هستند.
🌿 وجود اندکی یبوست (اجابت مزاج یک روز در میان) در سالمندی طبیعی تلقی می‌شود، بهترین ملینات انجیر، مویز، روغن زیتون هستند.
🌿 دمای فضای حمام و آب مورد استفاده برای شست و شوی بدن سالمندان باید گرم‌تر از افراد جوان باشد.
🌿 توصیه می‌شود سالمندان به تنهایی زندگی نکنند، صحبت کردن و ملاقات مکرر فرزندان و آشنایان با فرد سالمند خود از عوامل مهم تقویت روحیه و جلوگیری از افسردگی می‌باشد.

ادامه تدابیر سالمندان را در سایت سلامتکده معصومیه (https://salamatkadeh.muq.ac.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C) بخوانید.

تدابیر_سالمندی

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏

سلامتکده طب سنتی ایرانی معصومیه در قم خ ۱۵ خرداد کوچه ۴۴
https://eitaa.com/salamatkadeh_official

///////////////////////////////////////////////////////////

آرشیو درباره سالمندان در سایت خودم

http://tajarobteb.ir/?s=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86