آخرین مطلب

بدخلقی و روش درمانی بر مبنای طب سنتی

👈اگر دچار بد خلقی ناشی از گرما می‌شوید :

✅بهترین ماده‌ی طبیعی و آرام بخش بهار نارنج است!

✅ اگر بهارنارنج را با بید مشک ترکیب کنیم مخلوط خوبی برای رفع استرس هم می‌شود.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی .
@partosabzehasti
نشردهید