آخرین مطلب

درد ریحی و بادها در بدن

✍️دردی که در بدن می‌پیچد مربوط به باد است؛ مانند پیچیدن درد در کتف و یا رحم و…

⬅️که می‌تواند به دلیل سوء مزاج ‌و عدم هضم و ضعف معده و روده و طحال و …باشد

⬅️که لازم است معده تقویت و اصلاح تغذیه شود؛ مانند تقویت معده با ⬅️ مصطکی

💥همچنین صدای باد در سر، صدای گوش مانند سوت و یا وزوز در گوش، نشانه‌ی باد می‌باشد؛ که مغز باید از سودا و بلغم پاکسازی شود

⬅️و داروهای ضد باد هم مصرف شود مانند( ترکیب نمک و آویشن نیمکوب)، (زیره نیمکوب با نبات پودر شده )،(زنیان)،(انیسون و نبات) بعد از غذا

⬅️و مالیدن روغن‌های ضد باد مانند روغن زیره، سداب، زنیان و…

⬅️و بعد از روغن مالی گذاشتن کیسه نمک گرم و یا بادکش گرم بسیار خوب است.

💠عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید👇👇👇
لینک کانال
@noskhesonati
نشر دهید.