آخرین مطلب

لاغری شکم با ورزش بر مبنای طب سنتی

‍ 🌿ورزش جهت لاغری شکم🌿

۱⃣کنار دیوار به پشت به فاصله ۵۰ سانتی‌متری از دیوار بخوابید.
۲⃣ کف پاها را روی دیوار بچسبانید.
۳⃣ سر و سینه از زمین بلند کرده و ۱۰ ثانیه در این حال بمانید.
۴⃣ دراز کشیده و ۱۰ ثانیه استراحت کنید.
۵⃣این عمل را ۱۰ بار انجام داده و اگر فرصت داشتید هر ۲-۶ ساعت یکبار انجام دهید.

👌نکته: از جناق سینه تا مثانه ۵ کمربند داریم وقتی ۵۰ سانتی‌متر از دیوار فاصله داریم و این ورزش را انجام می‌دهیم به کمربند اول فشار می‌آید و هرچه باسن به دیوار نزدیک می‌شود کمربندهای بعدی به فعالیت می‌افتند.

👈 مجربات استاد عبادیانی

💥 @noskhesonati 💥