آخرین مطلب

چشم سرخ و یا لخته خون در چشم

✍️سرخ شدن و ایجاد لخته #چشم از شدت ضربه

✅ عناب، گل بنفشه، مویز و گل سرخ هر کدام ۱۰ گرم در یک کاسه عرق کاسنی خیس کنید و پس از چند ساعت صاف کرده و با ترنجبین شیرین نمایید و بنوشید

✅پنبه آغشته به #گلاب چند ساعت یکبار بر پلک پشت #چشم بگذارید

✅۴_۵ بار در روز با #قطره دم کرده #قنطوریون ( گل گندم ) #چشم را شستشو دهید

🔹#تسکین درد #چشم ناشی از ضربه

✅ زرده و سفیده #تخممرغ با #روغن #گلسرخ آمیخته بر پشت #چشم ضماد کنید

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺