آخرین خبرها

شیره انگور و خواص آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊
۱- شیره انگور تحریک کننده میل جنسی افرادی که طبع سرد دارند میباشد.

۲،- سرکه کم کننده نیروی جنسی است وبرای سرد مزاجان مضر است.

۳- خوردن مویز با نخود باعث تقویت نیروی جنسی میشود.
@drkhodadadii
۱- شیره انگور فخری دارای مزاج گرم و شیره انگور عسگری دارای مزاج سرد هستند
۲- سرکه و ترشیجات دارای مزاج سرد بوده و کلا برای کاهش شهوت و قوه با در نیروی جنسی موثرند