آخرین خبرها

کبد و روش سالمسازی کبد بر مبنای طب سنتی

💊💊💊⛔️⛔️⛔️⛔️🔴 #کبد

♻️ خوردن آب و مایعات سرد و یخ مانند انواع نوشابه، دلستر، دوغ وشربت از بزرگترین علل نابودی کبد است و بسیاری از افرادی که در انتظار “پیوند کبد” هستند به نوشیدن آب یخ علاقه داشته اند.
♻️دومین موضوع سریع خوردن و خوب نجویدن غذاست (حداقل چهل مرتبه) که متاسفانه غذا بصورت خام وارد مجاری کبدی شده باعث انسداد و نابودی کبد می گردد.

عضویت در کانال👇
📡 @www_irismed_ir