آخرین خبرها

ریزش آب دهان که نتیجه سردی گوارش است و راهکارش بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️✅ علت آب امدن از دهان در خواب عمدتا به دلیل سردی معده است.

👌 حتما هفته ای ۳ بار شربت زنجبیل و عسل بخورید.
@soroshesalamati