آخرین خبرها

چشم و سفیدی دور چشم نشانه چربی و اختلال عروق و اختلال قلب

⛔️⛔️⛔️♈️وجود حلقه سفید دور قرنیه چشم میتواند؛⇩‌‎ ⇩‌‎

✔️⇦نشانه چربی خون بالا و مشکلات قلبی و عروقی باشد

@soroshesalamati