آخرین خبرها

سنگ کلیه و مثانه و راهکارهای طب سنتی برای دفع آن

💊💊💊💊📚📚📚📚
پاسخ سنگ کلیه و سنگ مثانه
درمان دفع سنگ کلیه و خاصه سنگ درحالب مثانه باقطر بیش از ده میلیمتر بر مبنای ،طب سنتی

ریشه این سنگ ها در غلبه خلط سودا و بلغم در گوارش و کلیه است
با پختن پرده داخلی سنگدان بلدرچین های محلی با مصرف روزانه تا پنج پرده سنگدان
حداقل تا ۷ روز اجرا شود
۲- چنین شیوه ای با پرده داخلی سنگدان مرغ محلی ( نه کارخانه ای )
۳- خوردن روزانه یک قاشق غذاخوری نیمکوب سیاهدانه با دوقاشق عسل تا به مرور استعداد سنگ سازی در کلیه ها کاهش یابد
مدت زمان تا ۱۲۰ روز برای مزاج سردها و کهنسالان
۴- ازمصرف تغذیه ها و نوشیدنی های با مزاج سودا ( سرد و خشک ) و یا مزاج بلغمی (سرد و تر ) به هرشکل آن پرهیز شود تا شیرابه گوارش از سردگرایی به گرم گرایی سیستم ایمنی احیا گردد
۵- روغن سیاهدانه طبیعی از عطاری معتبر گرفته و به دوپهلو و برای هرکدام یک قاشق چایخوری آرام ارام ماساژ داده و سپس تا ده دقیقه بادکش شود
حداقل ۲۱ روز
۶- گرم نگه داشتن مواضع کلیه در چهارفصل زمستان و پاییز و بهار و حتی تابستان الزامیست
۷- ترکیب موثر دمنوش یا عرق خارخاسک با خارشتر با کاکل ذرت با دم گیلاس با بابا آدم با ناخنک و سپس موقع نوشیدن نسبتا ولرم با عسل
۸- بقیه رهنمودها متناسب با سن و اقلیم و میزان گسترش غلبه خلط سودا و یا بلغم و سوابق رشد سنگ