آخرین خبرها

عوامل سلامت در کلام معصومین علیهم السلام

📚📚📚📚📚📚📚بسم الله الرحمن الرحیم

👈 عوامل سلامت در کلام معصومین علیهم السلام

⬅️ برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات

🔹 کنترل غذا خوردن و رعایت بهداشت

✅امیرمؤمنان علی (ع)به امام حسن (ع) می فرماید:
می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از (زحمت ) درمان بی نیاز گردی ؟

عرض کرد: آری
فرمود : بر سرسفره منشین مگر آن گاه که گرسنه ای و از کنار سفره بر نخیز مگر وقتی که هنوز اشتها داری و جویدن غذا را به نیکی انجام ده ، و پیش از خوابیدن به دستشویی برو . هرگاه این ها را رعایت کردی از درمان بی نیاز
می شوی.

✅ امام رضا علیه السلام
می فرماید:
اگر مردم کم غذابخورند، بدن هایشان اعتدال و استواری می یابد و از معصوم سلام الله علیه نقل شده است . هرکس کم غذا بخورد بدنش سالم ماند و قلبش صفا یابد.

✅رسول خدا صلی الله علیه و آله
می فرماید:

معده ، حوض بدن است و رگ ها به آن پیوسته اند ، پس هرگاه معده سالم باشد رگ ها سلامتی صادر می کنند و هرگاه معده بیمار باشد رگ ها بیماری صادر می کنند .
✅ رسول خدا صلی الله علیه و
آله می فرماید:
معده خانه هر دردی و پرهیز پایه هر درمانی است ، پس چیزی بخور که با تو سازگار باشد .
🔹 سفر

✅رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید:
مسافرت کنید تا تندرست باشید .

🔹 شب زنده داری

✅امیرمؤمنان علی(ع)
می فرماید:
شب زنده داری مایه سلامتی بدن است .

(منظور از شب زنده داری , شب زنده داری متعادل جهت تهجد میباشد که موجب تقویت روح وجان میگردد).

🔹سکوت

✅امیرمؤمنان علی (ع)
می فرماید:

سکوت مایه راحتی و آسایش است .

◀️نکته
سکوت در مواردی که سخن گفتن ضرورتی ندارد، مایه آسایش روحی است ؛ همچنین پرهیز از سخن در برخی جاها از پیامدهای ناگواری چون دشمنی و به خطرافتادن سلامت تن جلوگیری می کند.
@soroshesalamati