آخرین خبرها

واریس درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊‍ درمان واریس با خاکشیر

سبب بروز واریس تجمع ماده ثقیل و سنگین سودا است.

افتیمون شامی قوی ترین داروی ضد سودا است.
خاکشیر همانطور که در کنترل خونریزی بواسیر و کوچک نمودن دکمه های آن اثر خوبی دارد در موارد واریس نیز نتیجه مطلوب خواهد داشت.

@drkhodadadii