آخرین خبرها

کمردرد بعد زایمان و راهکارهای طب سنتی

🔴 جهت #کمردردهای_بعد_از_زایمان

✅ روغن زرد محلی و کاچی که با روغن زرد درست شده باشد برای رفع کمر درد بعد از زایمان خیلی مفید است.

👈 ضمناً بعد از زایمان شکم را ببندند.

📡 @tebiranii ☘️*