آخرین خبرها

پستان ورم کرده مادری شیرده و راهکار طب سنتی

از شیر گرفتن نوزاد 👶🏻

▫️قرار دادن کلم برگ تازه و خنک در نوک سینه ها و تعویض کردن آن ها در هر چند ساعت یک بار تا زمان پژمرده شدن: کلم برگ درد و ورم ناشی از جدا کردن نوزادان از شیر مادر را کاهش میدهد.

@DoctoreGiahi