آخرین خبرها

سلامتی جسم با روشهای طب سنتی

💊💊💊۹ قانون برای سلامتی بیشتر که خیلی از ما نسبت به آن بی توجه هستیم :

۱⃣ گوشت کمتر، سبزیجات بیشتر.

۲⃣ نمک کمتر، سرکه طبیعی بیشتر.

۳⃣ شکر کمتر، میوه بیشتر.

۴⃣ غذا کمتر، جویدن بیشتر.

۵⃣ حرف زدن کمتر، عمل بیشتر.

۶⃣ حرص کمتر، بخشش بیشتر.

۷⃣ نگرانی کمتر، خواب بیشتر.

۸⃣ رانندگی کمتر، پیاده روی بیشتر.

۹⃣ عصبانیت کمتر، خنده بیشتر

@soroshesalamati