آخرین خبرها

انگور و خاصیت گسترده بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚📚🍇 باز هم در وصف انگور
🖌 بقلم دکتر مجید انوشیروانی، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

🍇 کسانی که دچار تنش‌های فکری و فشارهای روانی هستند و یا روزهای دشواری را در زندگی خود سپری می‌کنند و میل به غذای پخته ندارند، می‌توانند از انگور بهره بسیاری ببرند. انگور در این شرایط هم برای بدن غذارسانی مناسبی دارد، و هم برای پاکسازی بدن از اخلاط سوخته حاصل فرآیندهای روانی-بدنی سودمند است، و هم از غلبۀ خشکی بر سیستم عصبی پیشگیری می‌کند و پیامدهای آن مانند ملال‌زدگی، پندارها و کردارهای وسواسی، و پریشانی فکر را کاهش می‌دهد.

🔸نویسنده، همرسانی این نوشتار را بدون‌ کم و زیاد، و با ذکر لینک این‌ کانال و نام‌ نویسنده مجاز می‌شمارد.

https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine

////////////////////////////////////////////////////

🍇 نکاتی دربارۀ انگور
📜 برگرفته از متون معتبر مکتب طب حِکمی ایران
🖌 بقلم دکتر مجید انوشیروانی، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

🍇 بهترین انگور، انگوری است که سفید و رسیده و شیرین باشد، دانه های آن شاداب، بزرگ و هم اندازه باشند و پوست نازک و هسته کوچک داشته باشند.

🍇 لطیف ترین انگور، انگور عسکری است که بی دانه است و پوست نازک دارد و معمولاً خوشه هایش درهم تپیده نیست. انگور صاحبی نیز که از انگورهای درشت پوست نازک قرمزرنگ است، انگور لطیفی شمرده می شود.
@hikmatbasedmedicine

🍇 انگور رسیده در درجۀ اول گرم و تر است. هر چه انگور شیرین تر باشد گرمی آن بیشتر می شود ولی هرگز از درجۀ دوم فراتر نمی رود.

🍇 انگور میوه ای است که به غذای مطلق بسیار نزدیک است و در واقع بهترین میوه در غذارسانی به بدن شمرده می شود یعنی اگر فرد سالم آن را با ملاحظۀ آداب طبی بخورد، موجب تولید خون و اخلاط دیگر به مقدار متناسب با کیفیت و قوام و جوهر نیکو می شود؛ بنابراین انگور شیرین تغذیه کنندۀ همۀ اعضای بدن است، موجب خوشرنگی پوست و شادابی آن می شود، در سستی های ناشی از کم خونی سودمند است و مقوی عام بدن می باشد.

🍇 ویژگی دیگر انگور این است که برای پاکسازی عمومی بدن و نیز به منظور پاکسازی مجاری و عروق از مواد غلیظ و سنگین رسوبی نیز بسیار مناسب است.
@hikmatbasedmedicine

🍇 کسانی که دچار تنش های فکری و فشارهای روانی هستند و یا روزهای دشواری را در زندگی خود سپری می کنند و ازین رو میل به غذای پخته ندارند، می توانند از انگور بهره بسیاری ببرند. انگور در این شرایط هم برای بدن غذارسانی مناسبی دارد، و هم برای پاکسازی بدن از مواد تباه در فرآیندهای روانی-بدنی سودمند است، و هم از غلبۀ خشکی بر سیستم عصبی پیشگیری می کند.

🍇 با همۀ این ویژگیهای خوب، باید اشاره کرد که انگور برای کسانی که مبتلا به ترشحات زیاد بینی یا پشت حلق باشند، یا نفخ و ریفلاکس و آبریزش از دهان داشته باشند زیان آور است و موجب تشدید این علایم می شود.
🔹🔹🔹🔹

🔸این نوشتار اختصاصاً برای کانال دکتر انوشیروانی نوشته شده است و نقل آن فقط با ذکر نام نویسنده، بدون هیچ کم و زیاد، و با حفظ لینک کانال مجاز است:
https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine