آخرین خبرها

وسواس درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊درمان وسواس

خوردن جوشاندهی بنفشه باگل ختمی برای رفع وسواس مفید است

دارچین برای وسواس مفیداست

شربت تهیه شده ازشکوفه گیاه پنبه مفیداست

@drkhodadadii
دمنوش بنفشه و ختمی را پس از خنک شدن  را میتوان با عسل خورد