آخرین خبرها

درد زیر دل و راهکارهای طب سنتی

☎️☎️☎️⛔️⛔️⛔️⛔️پرسش
چند وقتیه پهلوی سمت راستم درد میکنه و حتی به زیر دلم هم میزنه و بعضی وقتام انگار دردش به پشت نافم میره . علتش چی میتونه باشه و چه کاری باید انجام بدم ؟
💊💊💊پاسخ
ا- آناتومی یا مهندسی ساختاری ، پهلوی سمت راست دارای کلیه + کیسه صفرا + کبد و… است
۲-پس شما دراولین فرصت یک سونوگرافی کامل شکم را دنبال کنید
بگویید برای تست دوره ای شش ماهه است
۳-اگر یبوست هم دارید این درد ممکنه از تجمع لجن و یاسنگ باشه که ازبخارات مدفوع شکل میگیرد
۴- اگردرد به زیر قفسه سینه راست هم میزنه ممکنه از گرید چربی کبد باشه
۵- درد زیردل به تنبلی مثانه و غلظت خون و نگه داشتن ادرار و خاصه تنبلی تخمدان و شستشوی رحم درپریودی و یا نزدیکی بدون رعایت حق رحم توسط مرد ربط دارد
فعلا روغن گلسرخ درایام پاکی زیردل بمال
۶-اگر ناف درد دارد و لبهایت خشکی دارد و یبوست هم فعال است و مقعد شقاق دارد پس شما روده بزرگت دارای خشکی است که بایستی بیشتر توضیح بدهی
پس
تخت درازبکش روزی نصف قاشق چایخوری روغن بادام شیرین یا روغن زیتون داخل ناف به سمت عقربه ساعت ماساژارام ارام برای مدت ۲۱ روز
📞توضیحات بیشتر ارائه کنید