آخرین خبرها

سودا و حضور سودا در اندام های جنسی و مجاری ادراری زنان و مردان

#سودادراندام‌جنسی

◀️در مثانه باعث ریزش ادار قطره قطره می‌شود .
دفع بی اختیار همراه با سوزش هم هست . چون خشکی مجرا دارد .

🔹 درمان : سرکه انگبین با سرکه کمتر . موضعی هم مالش با روغن‌های گرم مثل سیاهدانه .زیتون . کنجد .

🔴 توانایی جنسی : تمایل زیاد ولی توانایی کم . مقطعی هم هست . ناباروری ممکن است اتفاق بیفتد .

♦️ در زنان باعث فیبروم می‌شود . همه فیبرومها زمینه سرد دارند . تبلور بلغم که به شکل سودا درآمده است .
@tebiranii *