آخرین خبرها

کیسینجر وزیر سابق وزارت امور خارجه یهودی امریکا: اگر میخواهید بر کشورها حکومت کنید، انرژی را در اختیار بگیرید. و برای حکومت بر مردم، #غذا و #دارو را در اختیار بگیرید.

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️🍀
👹کیسینجر(وزیر سابق وزارت امور خارجه یهودی امریکا):

اگر میخواهید بر کشورها حکومت کنید، انرژی را در اختیار بگیرید.
و برای حکومت بر مردم، #غذا و #دارو را در اختیار بگیرید.
🌎ڪانال‌استاد خیراندیش
┄═•❁🍃🌸🍃❁•═┄
🌱 @tebiranii 🌱