آخرین خبرها

سنگ کیسه صفرا و علل یابی آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊💊💊💊
#سنگ_کیسه_صفرا (کوله لیتیاز) یعنی تشکیل سنگ در داخل کیسه صفرا. کیسه صفرا عضوی در بخش تحتانی #کبد است که صفرای #ترشح شده از کبد در آن تجمع یافته هنگام نیاز از طریق مجرای صفراوی مشترک (CBD) به روده باریک ریخته می‌شود.

سنگ کیسه صفرا بسیاری اوقات هیچ علامتی ندارد و به درمان نیز نیاز ندارد.
سنگ کیسه صفرای علامت‌دار ممکن است موجب کوله‌سیستیت مزمن شود. علائم بیماری به صورت کولیک صفراوی (درد مزمن به مدت ساعت‌ها در ربع فوقانی راست #شکم که به پشت و #شانه راست انتشار دارد) گاه همراه با #تهوّع و #استفراغ است. گاهی درد به دنبال مصرف غذای #چرب می‌باشد. ممکن است بیمار سال‌ها علائم سنگ کیسه صفرا را داشته باشد ولی وارد مرحله حاد نشود.

دفع و از بین بردن سنگ کیسه ی صفرا با دارو های گیاهی امکان پذیر است پس سعی کنید که کمتر زیر بار خوردن داروهای شیمیایی بروید.
@drzohoor_matab
@giahdarooieshafa