آخرین خبرها

ناخنک چشم و راهکارهای طب سنتی

#درمان_ناخنک_چشم

✍️شستشوی چشم باعرق رازیانه

✍️روغن مالی ملاج سر باروغن سیاهدانه

✍️حجامت سر،دوهفته بعد حجامت ناحیه گیجگاهی

✍️دربعضی موارد زالواندازی وحتی فصد ناحیه گیجگاهی

@sinohehsamdaliri 👌