آخرین خبرها

طلا و مضراتش برای مردان بر مبنای طب سنتی

🔺 مردان نباید ازطلا استفاده کنند
طلا دارای خاصیت شبه القایی است ،
بر پوست و خون مردان اثر منفی دارد ،
موجب غلظت خون شده
و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی می‌شود !
@tebiranii2 *

📚📚📚📚💍 طلا برای زنان دارو است

آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است, چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر او گرم شده و حساسیت کم شود.

❤️ طلا محبت می آورد, اگر به شخصی که ترسیده، طلا بدهید حرارتش بالا رفته و ترس او زایل می‌شود.

⛔️⛔️⛔️⛔️علت منع آقایان از پوشیدن طلا، آن است که مردها خودشان گرم هستند و چنانچه طلا بپوشند، حرارتشان بالاتر رفته و در اثر حرارت سلول‌هایشان می‌سوزد .

@soroshesalamati