آخرین خبرها

گوش دارای شرشر صدا دار و راهکارهای طب سنتی

درمان #گوشی_که_صدای_شرشر_آب_می‌دهد💦

الف👈 روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
ب👈 غذای گرم شبانگاه ( بادام درختی روزی ۱۴ عدد)
ج👈 عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو + ۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
د👈 استشمام عطرهای گرم موقع خواب (۴۰ شب)

🌏کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁🍃🌸🍃❁•═┄
🌱 @tebiranii 🌱