آخرین خبرها

گزنه داروی پوکی استخوان و ویتامین دی و کا بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊پوکی_استخوان را با گیاه_ گزنه درمان کنید.

چای گزنه مقدار زیادی #کلسیم،منیزیم، آهن موردنیاز استخوان را تامین میکند. همچنین دارای مقدارزیادی ویتامینD,و Kمیباشد ، که به جذب #کلسیم کمک میکند
@drkhodadadii